Wydarzenia

risto.ostafin@gmail.com

Staże:

Austria, Salzburg, Paris Lodron University of Salzburg, Department of Geography and Geology, program CEEPUS, prowadzenie zajęć dydaktycznych i staż naukowy, 15.01.2012 29.01.2012

Szwajcaria, Birmensdorf, WSL (Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape Research), projekt FORECOM, staż naukowy, 23.09.2013 18.10.2013

Prowadzenie szkoleń:

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania zleceniodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wykonawca: Small GIS, praca zlecona, 4 tygodnie: czerwiec i wrzesień 2014

Nagrody, wyróżnienia, stypendia:

I miejsce w VII edycji ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu za pracę pt. Struktura i współczesne przemiany środowiska przyrodniczego wsi Trzebunia w Beskidzie Średnim, Polska, grudzień 2004 r.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej stypendium konferencyjne (Uniwersytet w Montrealu Kanada) 23 27.04.2012

SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland), stypendium konferencyjne

O sobie | Publikacje | Projekty | Wydarzenia | Dydaktyka | Inne naukowe | Galeria | Linki |