Współczesność

risto.ostafin@gmail.com

Beskid Makowski – kopiec kamienny

Błędnie oznaczony na jednej z map topograficznych jako forma wychodnia skalna.

Beskid Makowski – kopiec kamienny

O sobie | Publikacje | Projekty | Wydarzenia | Dydaktyka | Inne naukowe | Galeria | Współczesność | Przeszłość | Linki |