Publikacje

risto.ostafin@gmail.com

Książki:

9783319265728

Ziaja W., Dudek J., Lisowska M., Olech M., Ostafin K., Osyczka P., Węgrzyn M., 2015, Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Springer. SpringerBriefs in Geography, 78 p

ISBN 978-3-319-26572-8 DOI: 10.1007/978-3-319-26574-2

Transformation_okladka
Zmiany_okladka
Northeastern_okladka

Ziaja W., Dudek J., Lisowska M., Olech M., Ostafin K., Osyczka P., Węgrzyn M., 2011, Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 92 [1] s., [6] k. map złoż. w kieszonce okł.

ISBN 978-83-233-3231-2 Book review in Polar Record: http://dx.doi.org/10.1017/S0032247415000054

Ostafin K., 2009, Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX wieku do 2005 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 118, [4] s., [55] s. tabl. kolor.: il.

ISBN 978-83-233-2712-7

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2007, Northeastern Sørkappland landscape dynamics. Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu. (monografia dwujęzyczna) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 64. [29] s.: il.

ISBN 978-83-233-2317-4 Book review in Polar Record: http://dx.doi.org/10.1017/S0032247408007584

Artykuły w czasopismach zagranicznych:

2016-01-06_123113

Kaim D., Kozak J., Kolecka N., Ziółkowska E., Ostafin K., Ostapowicz K., Gimmi U., Munteanu C., Radeloff V.C., 2016, Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps. Applied Geography, 67: 39-48.

doi:10.1016/j.apgeog.2015.12.003 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622815300291

Ambio_2015_okladka
GEC_okladka
LUP_cover
Ambio_2009_cover
Economica_okladka
PEK36_cover
QG
PEK16_2_okladka
Krajobraz_kulturowy_Cover
ChPO_okladka
PPS_okladka
DSC00609min1
9783319265728
Geografia_na_prz_wiekow_cover
Ziaja_Jodlowski_okladka
Podbabiogorze_okladka
Turysci_Homole_okladka
abiotyczne_2007_przybylak
Studia_Krajobrazowe_cover
ZMSP_okladka
Gospodarka_wielofunkcyjna_okladka
Badania_geograficzne_okladka

Ziaja W., Ostafin K., 2015, Landscape–seascape dynamics in the isthmus between Sørkapp Land and the rest of Spitsbergen: Will a new big Arctic island form? Ambio A Journal of the Human Environment, 44, 4: 332-342.

DOI 10.1007/s13280-014-0572-1 http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-014-0572-1

Munteanu C., Kuemmerle T., Keuler N.S., Müller D., Bal?zs P., Dobosz M., Griffiths P., Halada L., Kaim D., Kir?ly G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovsky J., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Radeloff V.C., 2015, Legacies of 19th century land use shape contemporary forest cover. Global Environmental Change, 34: 83-94. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.06.015

Munteanu C., Kuemmerle T., Boltižiar M., Butsic V., Gimmi U., Halada L., Kaim D., Kir?ly G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovski J., Mojses M., Mueller D., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Štych P., Walker S., Radeloff V.C., 2014, Forest and agricultural land change in the Carpathian region - A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy, 38: 685-97.

doi:10.1016/j.landusepol.2014.01.012

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009, Coastal landscape dynamics in NE Sørkappland (SE Spitsbergen), 1900-2005. Ambio A Journal of the Human Environment, 38, 4: 201-208.

http://dx.doi.org/10.1579/0044-7447-38.4.201

Kawecka I., Ostafin K., 2010, Sustainable Tourism in Biosphere Reserves in the Polish Carpathians, Economica. A Szolnoki Föiskola Tudom?nyos Közlémenyei, 2: 47-52.

ISNN 1585-6216 http://tudomany.szolfportal.hu/downloadmanager/index/id/3000143/

Artykuły w czasopismach polskich:

Jakiel M., Bernatek A., Ostafin K.,  2015 (2013?), Ocena wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w województwie małopolskim na przykładzie Autostrady A4. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXVI: 23-33.

ISSN PAEK 1899-3850

Kaim D., Kozak J., Ostafin K., Dobosz M., Ostapowicz K., Kolecka N.,Gimmi U., 2014, Uncertainty in historical land-use reconstructions with topographic maps. Quaestiones Geographicae 33(3): 51-59

http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/archives/2014/QG_33_3_055-063.pdf

Ostafin K., 2006, Antropogeniczne przekształcenie środowiska przyrodniczego wsi Trzebunia w Beskidzie Średnim [w:] Komitet red.  A. Richling [i in.] Problemy Ekologii Krajobrazu. Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe t. XVI/2, Warszawa s. 107-116.

ISBN cz.2 83-89502-17-8

Ostafin K., 2006, Zmiany antropogenicznych elementów krajobrazu doliny Krzczonówki od lat 30. XX w. [w:] Wołoszyn W., (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu. Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin. s. 323-328.

ISBN 978-83-89720-87-0

Ostafin K., 2005, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa rezerwatu “Las Gościbia” w Beskidzie Średnim, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Kraków, 4: 24-33.

http://www.iop.krakow.pl/files/66/chpo_2_2005_spis_tresci_rocznika_www.pdf

Ziaja W., Ostafin K., 2005,  Dynamika krajobrazu przesmyku lądowego między Sørkapplandem a resztą Spitsbergenu. Polish Polar Studies, s. 218-225.

ISBN 83-88934-87-2

Ostafin K., 2005, Structure of the natural environment and the spatial management plan of the village Trzebunia in the Beskid Średni Mts. [w:] B. Obrębska-Starkel, K. German, (red.), Structure of the natural environment – sustainable development, Prace Geograficzne IGiGP UJ, Kraków, 115, s. 89-96.

Rozdziały w książkach/monografiach:

Ziaja W., Ostafin K., 2015,  Introduction: Study Area and Its Environmental Recognition [w:] Ziaja W., (red.) Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s, Springer, 1-11.

Ziaja W., Dudek J., Ostafin K., Węgrzyn M., Lisowska M., Olech M., Osyczka P., 2015, Environmental and Landscape Changes. [w:] Ziaja W., (red.) Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s, Springer, 35-73.

Luc M., Kozak J., Ostafin K., Kolecka N., Kaim D., Trzepacz P., 2015, Historia dwóch map. [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.)  Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. IGiGP UJ, 225-236.

Ostafin K., Ziaja W., 2014, Struktura i ewolucja krajobrazu masywu górskiego Tsjebysjovfjellet na Spitsbergenie [w:] Ziaja W., Jodłowski M., (red.) Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, 151-168.

ISBN 978-83-64089-02-2

Ostafin K., 2009, Walory i atrakcje turystyczne Podbabiogórza. [w:] Łabaj M., (red.) Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza. Studia i monografie WSTiE w Suchej Beskidzkiej. s. 8-12. 

ISBN 978-83-926999-8-9

Ostafin K., Łabaj M., 2009, Walory i atrakcje turystyczne Pienin. [w:] Łabaj M., (red.) Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody. Studia i monografie WSTiE w Suchej Beskidzkiej. s. 8-13. 

ISBN 978-83-926999-1-0

Ziaja W., Ostafin K., 2007, Współczesna przemiana krajobrazu Lodowca Gås i okolicy. [w:] Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Głowacki P., (red.), Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. UMK w Toruniu, Instytut Geofizyki PAN, s. 235-246 

ISBN 978-83-89743-04-3

Rozdziały w materiałach pokonferencyjnych:

Ostafin K., 2014, Toponimy w badaniach krajobrazu środkowej części  Beskidu Średniego i południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego. [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A., (red.) Studia Krajobrazowe, t.4A, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie  teoretyczne i humanistyczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, s. 175-184. 

ISBN 978-83-62673-37-3

Ostafin K., 2008, Krajobrazowe konsekwencje odłogowania użytków rolnych w Beskidzie Średnim, między Skawą a Rabą [w:] Bochenek W., Kijowska M. (red.), Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, s. 309-315. 

Ostafin K., 2006, Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim w Beskidzie Średnim w latach 1990-2004 [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich), Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 77-81.

ISBN 83-600026-09-2

Ostafin K., 2004, Zmiany użytkowania ziemi w krajobrazie wsi Trzebunia w Beskidzie Średnim od połowy XIX w. [w:] Michalczyk Z. (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, UMCS, Lublin, s. 44-48.

ISBN 83-227-2265-6

Streszczenia opublikowane:

Ziaja W., Ostafin K., 2015, Appearance of new Arctic Islands due to recession of Glaciers. Arctic Science Summit Week, 23-30 April 2015, Toyama, Japan

http://www.assw2015.org/program/pdf/Abstract/Oral/B_Oral/B10_O/B10_O18.pdf

Kachnic J., Bryndza M., Chwałek J., Dąbek M., Dobrowolska A., Dziemianko A., Gogola K., Grywalska A., Grzywa M., Hurlak M., Konieczna G., Suchocka A., Wilk P., Ostafin K., 2014, Landscape changes of the Polish Carpathian under the oil mining impact: from oil fever through industrialization to marginalization, IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, IGU 2014 Book of Abstracts  – 1293

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/Posters_Wednesday/Kachnic_Landscape.pdf

Munteanu C., Kuemmerle T., Boltižiar M., Gimmi U., Kaim D., Kir?ly G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovski J., Mojses M., Mueller D., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Culbert P., Radeloff V.C., 2014, 200 years of land cover change in the Carpathian region: re-thinking change trajectories. Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting, Berlin, March 19-21, 2014 , 86-87.

 

Guzik I., Janik L., Kaczmarczyk K., Kiszka K., Kozłowska K., Pilawska K., Skierczyńska E., Sowa A., Szafraniec K., Ostafin K., 2013, Zmiany krajobrazu gminy Mogilany od połowy XIX w. do współczesności . II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy. Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej. Kraków, 17-19 października 2013 r.

 

Kozak K.,  Gimmi U., Dobosz M.,  Kaim D., Kolecka N., Ostafin K., Ostapowicz K., Troll M., Munteanu C.,. Radeloff V.C., 2013, Long-term land use and land cover changes in the Carpathians, The First Interdisciplinary Symposium Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context September 26–28, 2013, Kraków, Poland, ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica, Vol. 55 suppl. 1

 

Ziaja W., Ostafin K., 2012, Contemporary recession of glaciers and its environmental implications in Sørkapp Land, Spitsbergen, Planet Under Pressure, 26-29 March, London.

http://elsevier.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=2808&abstractID=568999

Ostafin K., Ziaja W., 2012, Environmental and landscape changes in southeast Spitsbergen since 1899-1900. From Knowledge to Action, 22-27 April 2012, Montréal, Kanada

http://132.246.11.198/2012-ipy/pdf-all/ipy2012arAbstract00486.pdf

Munteanu C., Gimmi U., Kaim D., Kirlay G., Konkoly-Gyuro E., Kozak J., Kuemmerle T., Lieskovsky J., Boltiziar M., Halada L., Nagy D., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Troll M., Radeloff V., 2012, A metaanalysis of drivers and patterns of land use change in the Carpathians and the Carpathian Basin [w:] Boltiziar M., (red.) From Data to Knowledge – from Knowledge to Action, The Conference Abstracts of the 2nd Forum Carpaticum 2012, 153.

 

Ostafin K., Ostapowicz K., 2011, Forest cover changes in the Polish Carpathians in the last 150 years [w:] Bürgi M., (red.) Frontiers in Historical Ecology. International Conference, Abstracts, Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, s. 58.

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/11114.pdf

Ziaja W., Ostafin K., Dudek J., 2011, Sørkapp Land as an indicating region of the climate change impact on the Svalbard landscape system [w:] Jensen L.M. and Madsen J., (red.)The Arctic as a Messenger for Global Processes – Climat Change and Polution, Copenhagen, 3-6 May, Abstract Volume,  Aarhus University, University of Copenhagen, s. 172

 

Ostafin K., 2010, Fragmentation and defragmentation of forest cover in the north-eastern part of the Beskid Średni Mountains [w:] Ostapowicz K., Kozak J., (red.) Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Conference Proceedings of the 1st Forum Carpaticum, Institute of Geography and Spatial Management, Kraków, 101-102.

 

Ostafin K., Ziaja W., 2010, Glacial recession in south-east Spitsbergen since 1899-1900. Arctic Frontiers. Living in the High North. Abstracts. 24-29 January, Tromso, s. 202.

 

Ziaja W., Dudek J., Ostafin K., 2010, Sørkapp Land landscape changes under the climate global warming from 1899-1900 to 2008. International Polar Year Oslo Science Conference, 8-12 June, (publikacja elektroniczna - pendrive, materiały z konferencji). 

 

Inne publikacje:

Chmiel M., Gołębiewski M., Poznański R., Prociak A., Stuglik P., Sura K., Wicher K., Dec M., Kaszta Ż., Korzeniowska K., Podsada A., Sobczyszyn-Żmudź S., Wójtowicz A., Zimna E., Kaim D., Ostafin K., Ostapowicz K., 2013, Zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w wybranych gminach karpackich. Kalejdoskop GIS, t. 2. 94-95.

ISBN 978-83-927725-2-1

Ostafin K., 2007, Sucha Beskidzka na starych mapach topograficznych. Ziemia Suska 8/2007. Miesięcznik samorządowy s. 27-28.

ISNN 1425 087 X

Fotografie, mapy, ryciny w publikacjach innych autorów:

fotografia str. 11 [w:] Pociask-Karteczka J., (red.) 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

ISBN 83-88424-20-3

s. 372. Obraz satelitarny Sørkapplandu, z czterech scen TerraASTER z lat 2000-2004 [w:] Ziaja W., 2009, Sorkappland jako obszar badań wypraw naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen [w:] Górka Z., Zborowiski A., (red.) Człowiek i Rolnictwo. IGiGP. s.371-379.

ISBN 978-83-88424-43-4

ryc. 2. s. 12 Położenie Spitsbergenu [w:] Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

ISBN 978-83-88424-85-4

O sobie | Publikacje | Projekty | Wydarzenia | Dydaktyka | Inne naukowe | Galeria | Linki |