Inne naukowe

risto.ostafin@gmail.com

Jestem recenzentem:

Transaction in GIS

Roczników Geomatyki

Narodowego Centrum Nauki

Współorganizowałem:

Krakowski GIS DAY 2009, 2010, 2011

Małopolską Noc Naukowców 2014, 2015

Dzień Geografa 2014, 2015

Konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe:

V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne (17-19 września 2009)

Forum Carpaticum (15-18 września 2010)

Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne (25 września 2012)

Forest cover changes in mountainous regions (6-8 marca 2013) konferencja otwarcia

Inne:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej na studia II stopnia na kierunku geografia (2009-2011)

Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej dla obcokrajowców na studia stacjonarne (2010)

Członek komisji rekrutacyjnej na studia UNIGIS (2010)

Koordynator grantu MRPO w IGiGP, Zadanie 15 Modernizacja Pracownii Gleboznawstwa wraz ze wspólnym zapleczem IGiGP, Zadanie 14 Modernizacja pracowni GIS (2011-2014)

Praca w Komisji Promocji IGiGP UJ

Udział w organizacjach:

Association of Polar Early Career Scientists, Tromsř  (APECS) oraz APECS Polska

European Society for Environmental History (ESEH)

O sobie | Publikacje | Projekty | Wydarzenia | Dydaktyka | Inne naukowe | Galeria | Linki |