Dydaktyka

risto.ostafin@gmail.com

Przedmioty/kursy, które prowadziłem lub prowadzę:

Geoekologia (ćwiczenia kameralne)

Typy środowiska przyrodniczego Polski południowej (ćwiczenia terenowe)

Praktyka specjalizacyjna z geografii fizycznej (ćwiczenia terenowe)

Terenowe metody badań przyrodniczych z geografii fizycznej (ćwiczenia terenowe)

Geoinformatyka (ćwiczenia kameralne i terenowe)

Systemy Informacji Geograficznej (wykład, ćwiczenia kameralne)

GIS II (VC ESRI) (ćwiczenia e-learning)

Projekt specjalizacyjny (ćwiczenia kameralne)

Applications GIS in coastal zone research and management (moduł opcjonalny – studia UNIGIS)

Projekty II r. (ćwiczenia)

Proseminarium licencjackie

Modele i bazy danych przestrzennych (wykład, ćwiczenia kameralne)

Interpretacja danych obrazowych (ćwiczenia kameralne)

O sobie | Publikacje | Projekty | Wydarzenia | Dydaktyka | Inne naukowe | Galeria | Linki |